Đề đầu đuôi miền Bắc

Bạn đang cần tìm cho mình cầu chuẩn nhất để đánh nhưng phân vân chưa biết lấy cầu nào để trúng, đến với chúng tôi bạn đã có 90% cơ hội chiến thắng. Bằng các phần mềm soi cầu tiên tiến nhất hiện nay, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những số vàng víp nhất hôm nay.

Chốt cầu víp, Nhận số liền tay, Trúng ngay hôm nay

– Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số, có thể nạp cộng dồn nhiều mệnh giá thẻ khác nhau.

– Chúng tôi cung cấp dịch vụ dự đoán KQXS mất phí cam kết tỷ lệ trúng luôn cao nhất.

– Các bạn nạp thẻ và nhận được số từ 08h00 đến trước giờ quay 30 phút mỗi ngày.

Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .

Nạp thẻ và nhận số tại đây

Đề đầu đuôi: 300,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
25-09
25-09Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đầu 7190
24-09Đầu: 0 - Đuôi: 7Trượt71
23-09Đầu: 5 - Đuôi: 1Trượt191
22-09Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đầu 153
21-09Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đầu 6259
20-09Đầu: 3 - Đuôi: 4Trượt192
19-09Đầu: 4 - Đuôi: 3Trượt192
18-09Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng Đề186
17-09Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng Đề253
16-09Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4193
15-09Đầu: 7 - Đuôi: 8Trượt57
14-09Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2284
13-09Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đuôi 090
12-09Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2172
11-09Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 6262
10-09Đầu: 4 - Đuôi: 6Trượt264
09-09Đầu: 3 - Đuôi: 7Trượt75
08-09Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6251
07-09Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đầu 5283
06-09Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đầu 6267
05-09Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7254
04-09Đầu: 8 - Đuôi: 7Trượt270
03-09Đầu: 4 - Đuôi: 5Trượt180
02-09Đầu: 5 - Đuôi: 4Trượt189
01-09Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đầu 7264
31-08Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đầu 4150
30-08Đầu: 7 - Đuôi: 3Trượt260
29-08Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 892
28-08Đầu: 7 - Đuôi: 7Trượt292
27-08Đầu: 3 - Đuôi: 7Trượt84
26-08Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đuôi 873
25-08Đầu: 0 - Đuôi: 2Trượt60
24-08Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đầu 7289
23-08Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đầu 3179
22-08Đầu: 5 - Đuôi: 5Trượt176
21-08Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1293
20-08Đầu: 3 - Đuôi: 7Trượt188
19-08Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0291
18-08Đầu: 4 - Đuôi: 9Trượt177
17-08Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đầu 893
16-08Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đuôi 953
15-08Đầu: 0 - Đuôi: 9Trượt271
14-08Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3171
13-08Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đầu 2268
12-08Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8182
11-08Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đầu 9165
10-08Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đầu 0175
09-08Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đầu 6286
08-08Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đầu 679
07-08Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng Đề271
06-08Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đầu 2152
05-08Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng Đề51
04-08Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đầu 778
03-08Đầu: 0 - Đuôi: 9Trượt285
02-08Đầu: 4 - Đuôi: 8Trượt91
01-08Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đầu 367
31-07Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5193
30-07Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1195
29-07Đầu: 9 - Đuôi: 7Trượt80
28-07Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đuôi 570
27-07Đầu: 1 - Đuôi: 4Trượt160
26-07Đầu: 9 - Đuôi: 2Trượt96
25-07Đầu: 2 - Đuôi: 6Trượt164
24-07Đầu: 9 - Đuôi: 6Trượt198
23-07Đầu: 1 - Đuôi: 7Trượt181
22-07Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đầu 3273
21-07Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4258
20-07Đầu: 5 - Đuôi: 9Trượt69
19-07Đầu: 4 - Đuôi: 0Trượt56
18-07Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0266
17-07Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6153
16-07Đầu: 0 - Đuôi: 2Trượt69
15-07Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đuôi 785
14-07Đầu: 5 - Đuôi: 2Trượt176
13-07Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2170
12-07Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đầu 159
11-07Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1167
10-07Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đầu 2175
09-07Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8179
08-07Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng Đề267
07-07Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6261
06-07Đầu: 5 - Đuôi: 1Trượt92
05-07Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng Đề299
04-07Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đầu 868
03-07Đầu: 1 - Đuôi: 1Trượt194
02-07Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3268
01-07Đầu: 0 - Đuôi: 9Trượt95
30-06Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đầu 5192
29-06Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0184
28-06Đầu: 4 - Đuôi: 8Trượt154
27-06Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đầu 9175
26-06Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đuôi 361
25-06Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đầu 3276
24-06Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0286
23-06Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0291
22-06Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đầu 6169
21-06Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4270
20-06Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2170
19-06Đầu: 9 - Đuôi: 8Trượt181
18-06Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đuôi 187
17-06Đầu: 5 - Đuôi: 7Trượt83
16-06Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng Đề160
15-06Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4184
14-06Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4179
13-06Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đầu 650
12-06Đầu: 7 - Đuôi: 4Trượt285
11-06Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đầu 6265
10-06Đầu: 8 - Đuôi: 4Trượt173
09-06Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng Đề294
08-06Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7197
07-06Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đầu 5253
06-06Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9287
05-06Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1152
04-06Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8293
03-06Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đầu 7171
02-06Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng Đề255
01-06Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đầu 2272
31-05Đầu: 7 - Đuôi: 2Trượt259
30-05Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5263
29-05Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7257
28-05Đầu: 8 - Đuôi: 7Trượt253
27-05Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đuôi 793
26-05Đầu: 5 - Đuôi: 4Trượt175
25-05Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đầu 192
24-05Đầu: 2 - Đuôi: 0Trượt54
23-05Đầu: 4 - Đuôi: 5Trượt89
22-05Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đầu 593
21-05Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt151
20-05Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đầu 5275
19-05Đầu: 3 - Đuôi: 1Trượt266
18-05Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đuôi 251
17-05Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng Đề257
16-05Đầu: 4 - Đuôi: 3Trượt62
15-05Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng Đề290
14-05Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3182
13-05Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đầu 483
12-05Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2185
10-05Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4181
09-05Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6196
08-05Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đuôi 198
07-05Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đầu 6264
06-05Đầu: 8 - Đuôi: 6Trượt295
05-05Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng Đề58
04-05Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đuôi 871
03-05Đầu: 9 - Đuôi: 1Trượt257
02-05Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đuôi 562
01-05Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng Đề182
30-04Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9286
29-04Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9193
28-04Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đầu 9156
27-04Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đầu 5257
26-04Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đuôi 581
25-04Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3199
24-04Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đầu 0272
23-04Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng Đề157

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *